Running, Trail, Fitness
 

Saint sylvain d’anjou

1/2 Marathon SEM | M | 1/2 Marathon SEM | Chr : M | 21100 m SABHI Abdelhak 1h11’49 » REMARS Anthony 1h12’26 » MENAR Patrick 1h12’42 » HEDIN David 1h13’56 » POIRIER Jeremy 1h14’10 » NASSIET Francois 1h14’40 »…

1/2 Marathon SEM | M | 1/2 Marathon SEM | Chr : M | 21100 m MENAR Patrick 1h10’29 » GIGON Aymeric 1h13’16 » MAHE Olivier 1h13’24 » BRIAND Sebastien 1h14’10 » LEBLONG Cyril 1h14’32 » CLAVREUL Maxime 1h14’51 »…

1/2 Marathon SEM | M | 1/2 Marathon SEM | Chr : M | 21100 m BOU AROUI Driss 1h09’34 » BOUZID Tarik 1h09’42 » MOREAU Julien 1h09’57 » ROUX Christian 1h11’25 » TAKHA Mohamed 1h12’24 » GIGON Aymeric 1h13’07 …

Résultats 1/2 Marathon | M | 1/2 Marathon | Chr : M 1 ROUX Christian Asc Saint-barthelemy 1h11’22 » 2 HERAULT Eric Ca Du Pays Saumurois * 1h13’36 » 3 RAHARD Stephane As Saint-sylvain D’anjou 1h14’11 » 4 BRIAND Sebastien…

Résultats 1/2 Marathon | M | 1/2 Marathon | Chr : M 1 RAHARD Stephane As Saint-sylvain D’anjou 1h14’28 » qi 2 FUZEAU Jerome Csjb Angers 1h14’34 » qi 3 BRIAND Sebastien As Martigne-briand 1h14’38 » qi 4 HEDIN David…